GradeM

GradeM is ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het snel en nauwkeurig verbeteren van huiswerk, opdrachten, examens, proeven etc. De eenvoudige en overzichtelijke gebruikersinterface staat je toe om geen tijd te verdoen aan grote Excel tabellen of papieren kladjes, en toch gemakkelijk mooie rapporten te verkrijgen. GradeM is ideaal voor digitale inzendingen.

Aanmaken van een nieuw project

In GradeM maak je per verbeterwerk een nieuw project. Je geeft op welke studenten aan de test deelnamen, en welke vragen of beoordelingscriteria je wenst te gebruiken. Je geeft ook op wat de maximale score is, die iemand op één bepaald criterium kan behalen.

Invullen van de vragen en studenten

Nadat je de deelnemende studenten en de mogelijke vragen toegevoegd hebt, kan je beginnen met de punten toe te delen. Links van het scherm zie je alle studenten van wie deelname verwacht werd, rechts kan je voor elk van de beoordelingscriteria aangeven hoe ze het gedaan hebben. De mogelijkheid bestaat om zowel per vraag extra informatie toe te voegen, maar ook om globale informatie over de student te noteren.

Toedelen van de punten

Bij te late inzendingen, of de afwezigheid van een inzending, kan je dit onderaan aanduiden. Je ziet ook in één oogopslag wat de procentuele score van de desbetreffende student is, en wat zijn ruwe score is. Via het menu "reports" is een overzicht van alle punten ook snel te verkrijgen. De CSV voorstelling van dit overzicht is gemakkelijk te openen in Excel, en ideaal om door te sturen naar collega's.

Toedelen van de punten

Probeer nu gratis en zonder enige verplichting de uitprobeer-versie van GradeM!

Probeer Nu!
Download GradeM

Details: